Signed-Magnitude Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle sayı negatif mi positif mi ona bakılır. Eğer negatif ise ilk rakam(yani en soldaki rakam) 1 olarak seçilir sonra da sayının değeri bilinen şekilde hesaplanır. Örneğin; -10 decimal sayısına bakalım.  -10 = 10001010 Kaynak